Kam s námi?

Města a obce

 • Rozšiřte inventář své obce o designově a konstrukčně kvalitní mobiliář
 • Dopřejte Vašim občanům dobít sebe i svá zařízení
 • Využijte SMART technologie k podpoření turisticky navštěvovaných oblastí a památek

Parky a přírodní rezervace

 • Při revitalizaci parků je důležité vhodně vybavit místa k odpočinku
 • Nalákejte veřejnost strávit více času v přírodě bez obav ze ztráty spojení, či vybití baterií
 • Snižte riziko neposkytnutí pomoci v odlehlých oblastech

Obchodní střediska

 • Zkraťte čekání manželům Vašich zákaznic pohodlným a zábavným posezením
 • Vytvořte komplexní systém WiFi acces pointů ve Vašem obchodním středisku
 • Využijte volnou plochu pro reklamní účely

Zdravotnická  a sociální zařízení

 • Dopřejte Vašim pacientům pohodlné a ergonomicky řešené sezení
 • Zajistěte Emergency call ve Vašem areálu
 • Snižte riziko neposkytnutí pomoci v odlehlých oblastech

Kulturní organizace a zařízení

 • Vybavte své prostory dle požadavků a potřeb Vašich zákazníků a prodlužte čas jejich návštěvy
 • Zajistěte informace a zábavu návštěvníkům za pomoci široce dostupných technologií