O nás

Společnost GoRest vzešla z projektu na ZČU v Plzni a byla založena za účelem vývoje a výroby inteligentní infrastruktury a odpočinkového vybavení veřejně přístupných exteriérů a zároveň interiérů budov, což je jednou z klíčových oblastí pro budování Smart cities. Konkrétním cílem je komplexní řešení každodenních lidských problémů při úsporách lidské práce, elektrické a tepelné energie, zjednodušení orientace, pohybu a celkového zpříjemnění pobytu ve městech. K tomu je nutné vytvořit komplexní systém snímačů informací, které je nutné optimálně rozmístit. K tomu slouží víceúčelové „platformy“, jako jsou lavičky, koše, informační panely apod.

SMART city

Smart city je vize rozvoje měst, která zabezpečeným způsobem integruje informační a komunikační technologie (ICT) technologii internetu věcí (IoT) ke správě majetku města. Do něj patří i informační systémy v místních úřadech, školách, knihovnách, dopravních systémech, nemocnicích, elektrárnách, vodárenství, odpadovém hospodářství, právních institucích a dalších komunálních službách. Smart city tedy podporuje využití informatiky a technologií města ke zlepšení efektivity služeb. Pomocí senzorů zabudovaných do monitorovacích systémů jsou data od občanů a ze zařízení shromažďována v reálném čase a  poté zpracována a analyzována. Takto získané informace a poznatky se pak využívají ke zvýšení kvality, výkonnosti a interaktivity městských služeb, snižování nákladů a spotřeby zdrojů a ke zlepšení kontaktů mezi občany a managementem města a vyšších správních celků.